language
Untitled Document

Kennismaking & Methode


Kennismaking / Intake

Ieder persoon is uniek… dus elk traject is op maat.

We beginnen altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek; het gaat er om dat jij je op je gemak voelt wat betreft mijn aanpak, mij als persoon/coach en de omgeving. We brengen je coachingsvraag, verwachtingen en mogelijkheden in kaart. Wanneer we besluiten het traject te vervolgen, stellen we via een coachcontract een traject vast waarin o.a. aantal sessies, locatie(s) en prijs opgenomen worden.

Methode:

Centraal in mijn methode als coach is het principe ‘vanuit intuïtie, ontstaat intuïtie’: dit is een dynamische, organische en natuurlijke staat, die duurzaam en zelfvoedend is. Dit leidt tot verbinding met jezelf en tevens tot fundamentele aspecten zoals bewustwording, openheid, aandachtigheid, veiligheid en balans. Intuïtief zijn en leven draagt je uit naar buiten en leidt tot (en is als gevolg van) een wisselwerking, zowel tussen de bovengenoemde aspecten in jezelf als ook tussen de coach en coachee en jezelf en anderen.
 
Ieder traject begint met het vaststellen van een definitieve coachingsvraag en persoonlijke doelstellingen.
In een coachingstraject komen de volgende ‘4 basisvragen' aan de orde:

  • wat is de situatie?
  • wat wil ik?
  • wat kies ik?
  • wat doe/hoe handel ik?

 
Ik raad sterk aan om mijn coaching te combineren met yoga, tai chi, meditatie, aikido, enz.
Dit omdat deze activiteiten meerdere elementen bevatten die complementair zijn met de kernwaarden, grondhouding en methode van mijn coaching. Zoals rust; bewustwording; verbinding krijgen met jezelf op alle niveaus; energie in balans brengen; waarnemen, herkennen & zonder beoordeling aanvaarden, je eigen grenzen respecteren, enz. Deze uitgangspunten dragen bij aan de mogelijkheid om tot de intuïtieve staat te komen, waardoor je bewust en helder gaat zien, voelen en ageren.

Gehoord / Gelezen

Maak van het Nu het belangrijkste aandachtspunt van het leven... maak je van het Nu je woonplaats en maak je af en toe een uitstapje naar verleden en toekomst als dat nodig is voor de praktische kant van je levenssituatie
Eckhart Tolle
Untitled Document